Pojistné krytí - I-MP Izolace střech

Pojistné krytí

Firma Marek Pietrus má sjednané pojistné krytí do výše 5.000.000 Kč pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou nebo vzniklou jiné osobě, v přímé souvislosti s činností naší firmy (zatečení, zahoření aj.) v průběhu realizace díla.

© 2007 Marek Pietrus - izolace střech | vyrobila: MediaFabríca